Sürücü Belgesi Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?
 •  
 • •   Kimlik Belgesi
 • •   Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
 • •   Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
 • •   Sürücü Sağlık Raporu
 • •   Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
 • •   1 adet biyometrik fotoğraf
 • •   Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
 • •   Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
 
 
Sürücü Belgesine Yeni Bir Sınıf Ekleme İşlemlerinde İstenilen Belgeler Nelerdir?
 •  
 • •   Kimlik Belgesi
 • •   Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
 • •   Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
 • •   Kayıp/Çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
 • •   Sürücü Sağlık Raporu
 • •   Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
 • •   1 adet biyometrik fotoğraf
 • •   Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
 • •   Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
 
 
Sürücü Belgesinin Kayıp/Çalıntı, Yıpranma, Kimlik Bilgilerinde Değişiklik vb. Nedenlerle Yenilenmesi İşleminde İstenilen Belgeler Nelerdir?
 •  
 • •   Kimlik Belgesi
 • •   Kayıp/Çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
 • •   Sürücü Sağlık Raporu
 • •   Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
 • •   1 adet biyometrik fotoğraf
 • •   Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
 • •   Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
 
Dış Ülkelerden Alınan Sürücü Belgesi Değiştirme İşlemlerinde İstenilen Belgeler Nelerdir?
 •  
 • •   Yabancı sürücü belgesinin aslı ve renkli fotokopisi
 • •   Noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi
 • •   Kimlik Belgesi
 • •   Sürücü Sağlık Raporu
 • •   Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı
 • •   1 adet biyometrik fotoğraf
 • •   Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan
 • •   Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi
 • •   Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
 
Sürücü Belgeleriyle alakalı diğer sorularınız için tıklayınız